Sunday, March 24, 2013

Bikari Pathan Say

Bikari Pathan Say : Mujhay Khanay Ko Kuch Mil Sakta Hai

Pathan : Kal Ki Roti Kah Lo Gay ?

Bikari : Jee

Pathan : Acha To Phir Kal Time Say Ajana....:p

No comments:

Post a Comment