Thursday, February 7, 2013

Sab Say Acha Dost Tah

,,,Sab Say Acha Dost Tah,

 (".") 
"<)?(>"
_/""\_ 
mera

Main Nay

<")?(">Gurdan
_/""\_urah di,

SMS jo nahi karta tah aap ka bhi yehi irada hain kya? 

No comments:

Post a Comment